Showing all 6 results

Cáp quang AMP/Commscope 4 core ( lõi ), 6 core( lõi ), 8 core( lõi ), 12 core. Chính hãng 100%. Đầy đủ CO, CQ. Giá tốt cho dự án