Nhà phân phối bán cáp mạng AMP/Commscope Việt Nam chính hãng

Ms Dang Thai Nhu Diem.

Hotline : 0907.777.517.

Email : diem.dang@qdtek.vn

Quang Dung Technology Distribution Company Limited

Văn phòng giao dịch và showroom phân phối

162 Nguyễn Thái Bình, District 1, HCM City, Việt Nam