Thông tin liên hệ nhà phân phối bán cáp mạng AMP/Commscope Việt Nam chính hãng tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt

Ms Dang Thai Nhu Diem.

Hotline : 0907.777.517.

Email : diem.dang@qdtek.vn

Quang Dung Technology Distribution Company Limited

162 Nguyễn Thái Bình, District 1, HCM City, Việt Nam

Danh sách sản phẩm của AMP/Commscope:

Cáp mạng AMP/Commscope Cat5e, 

Cáp mạng AMP/Commscope Cat5e ftp,

Cáp mạng AMP/Commscope Cat6, 

Cáp mạng AMP/Commscope Cat6 ftp,

Cáp mạng AMP/Commscope Cat6a

Cáp điện thoại AMP/Commscope cat3

Cáp quang AMP/Commscope

Patch panel AMP/Commscope…

Dây nhảy AMP/Commscope Cat5e, Cat6…