Bộ kìm bấm dây mạng 4,6, 8 chân AMP/Commscope

Bộ kìm bấm dây mạng 4,6, 8 chân AMP/Commscope

COMMSCOPE/ AMP Pro-Installer Plug Hand Tool Kit, w/4- & 6-Position and 8-Position Line Die Set
(TOOL KIT, MOD-PLUG 4-6 & 8 POS)

Bộ kềm bấm đầu nối với đầy đủ các tính năng như cắt, tuốt cáp, và bấm đầu nối RJ45 chuẩn Cat 3,5, và 5e với các Die Set đi kèm trong bộ.

SKU: 1-231666-0 Category: