Hướng dẫn quy trình đăng ký bảo hành 25 năm hệ thống cáp mạng Commscope

Hệ thống cáp mạng Commsocpe/AMP được bảo hành lên tới 25 năm cho toàn bộ hệ thống. Quý khách tham khảo thông tin chi tiết bên dưới hoặc có thể xem thông tin chi tiết tại http://www.commscope.com/Resources/Warranties/

A. Điều khoản và điều kiện bảo hành.

Bảo hành sản phẩm mở rộng.

CommScope đảm bảo, trong một khoảng thời gian trong hai mươi lăm (25) năm kể từ Ngày Chứng nhận (“Bảo hành” Thời gian ”), Sản phẩm trong Hệ thống đã đăng ký sẽ không có hư hỏng vật liệu hoặc vấn đề thi công, với các điều khoản và các điều kiện bên dưới và các điều khoản, điều kiện và giới hạn của Bảo hành sản phẩm có giới hạn của CommScope có hiệu lực vào ngày bán

Bảo hành ứng dụng.

Trong thời gian bảo hành, Hệ thống đã đăng ký bảo hành sẽ đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật được cam kết nêu trong Hệ thống Đặc điểm kỹ thuật và hỗ trợ Ứng dụng như được ghi trong tài liệu đó.

Yêu cầu bảo hành hệ thống.

Bảo hành hệ thống áp dụng chỉ cho các Sản phẩm là: (i) được cài đặt bởi Đối tác được ủy quyền, tại vị trí được liệt kê trên Giấy chứng nhận bảo hành hệ thống; (ii) đã được cài đặt phù hợp với thiết kế, kỹ thuật và thiết kế bằng văn bản của CommScope thủ tục cài đặt và thông số kỹ thuật cho ứng dụng và Đặc tả Hệ thống; (iii) được thiết kế, cài đặt và duy trì phù hợp với các tiêu chuẩn ngành được áp dụng như được quy định trong Đặc tả hệ thống; (iv) không phụ thuộc vào các điều kiện vượt quá (các) Đặc điểm Sản phẩm riêng lẻ; (v) được sử dụng tại trang web gốc của cài đặt; (vi) được kiểm tra theo các tiêu chuẩn ngành và có thể áp dụng Các yêu cầu kiểm tra của CommScope và vượt qua các thử nghiệm đó một cách thỏa đáng; và (vii) không bị loại trừ một cách rõ ràng hoặc bị vô hiệu hóa theo Điều khoản và điều kiện bảo hành hệ thống. Để đủ điều kiện cho một Hệ thống Bảo hành, tất cả tài liệu, bao gồm các kết quả kiểm tra Hệ thống được chỉ định, phải được gửi đến CommScope để xem xét trong vòng sáu mươi (60) ngày cài đặt và đăng ký Bảo hành hệ thống phải là áp dụng cho với CommScope trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày quá trình cài đặt hoàn tất. CommScope, trong phán quyết duy nhất của nó, sẽ xác định xem Yêu cầu bảo hành hệ thống có được đáp ứng hay không. Sự chấp thuận của Hệ thống bảo hành của CommScope sẽ được chứng minh bởi một Giấy chứng nhận bảo hành hệ thống đã đăng ký được cấp bởi CommScope. Trong trường hợp Giấy chứng nhận bảo hành hệ thống được cấp và CommScope sau đó phát hiện ra rằng bất kỳ Bảo hành Hệ thống nào yêu cầu không được đáp ứng, khi đó Bảo hành hệ thống sẽ bị vô hiệu

Người thụ hưởng và chuyển tiền bảo hành.

CommScope sẽ chỉ vinh danh Yêu cầu bảo hành hệ thống được thực hiện bởi người hoặc pháp nhân mà Chứng chỉ bảo hành hệ thống được cấp. Bảo hành hệ thống có thể, khi được chấp thuận trước bằng văn bản từ CommScope, được chuyển đến người thừa kế quan tâm đến trang web nơi Hệ thống đăng ký là ban đầu được cài đặt.

Sửa đổi. Di chuyển, sửa chữa, thay đổi, bổ sung hoặc thay đổi

Hệ thống đã đăng ký (“Thay đổi (s)”) chỉ được bao phủ bởi hệ thống Bảo hành nếu: (i) được thực hiện bởi Đối tác được ủy quyền; (ii) được cài đặt trong tuân thủ thiết kế, kỹ thuật và thiết kế bằng văn bản của CommScope
thủ tục cài đặt và thông số kỹ thuật cho ứng dụng và Đặc tả Hệ thống, và (iii) được thiết kế, cài đặt và duy trì tuân thủ các tiêu chuẩn ngành áp dụng như được nêu trong Đặc tả Hệ thống. Quản lý hàng ngày và bảo trì Hệ thống đã đăng ký của Khách hàng Cuối cùng sẽ không làm mất hiệu lực Bảo hành Hệ thống nếu được thực hiện theo nguyên tắc thiết kế và cài đặt hệ thống của CommScope áp dụng sử dụng các sản phẩm được CommScope phê duyệt. Tất cả kết quả kiểm tra sẽ được gửi để phê duyệt cho CommScope cùng với mô tả chi tiết về Thay đổi (s) và hóa đơn của vật liệu trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày cài đặt. Nếu (các) Thay đổi được phê duyệt, CommScope sẽ cập nhật Hệ thống Đăng ký bảo hành để cho biết (các) Thay đổi. Không tuân thủ với những điều đã nói ở trên liên quan đến (các) Thay đổi sẽ làm mất hiệu lực Hệ thống Sự bảo đảm.

Loại trừ khỏi Bảo hành và Giới hạn về trách nhiệm pháp lý.

Các “Loại trừ khỏi Bảo hành” và “Giới hạn trách nhiệm pháp lý” trong Bảo hành sản phẩm có giới hạn sẽ áp dụng cho Bảo hành hệ thống. Các sự xuất hiện của một loại trừ khỏi bảo hành trong sản phẩm bị giới hạn Bảo hành sẽ làm mất hiệu lực Bảo hành Hệ thống. Bảo hành hệ thống cũng sẽ bị vô hiệu nếu bất kỳ Sản phẩm nào trong Hệ thống đã đăng ký đã được (i) bị loại bỏ khỏi vị trí lắp đặt ban đầu, (ii) thay đổi, sửa chữa hoặc được tháo rời bởi Đối tác không được ủy quyền hoặc (iii) tiếp xúc với, hoặc có vật liệu bên ngoài được áp dụng cho nó, bao gồm nhưng không giới hạn sơn, nước, hóa chất, giải pháp, nguồn cung cấp làm sạch và chất bôi trơn (“Ô nhiễm”). Khách hàng cuối phải thông báo cho Đối tác được ủy quyền hoặc CommScope trong vòng 24 giờ sau khi bị nhiễm bẩn.

B. Quy định tham gia bảo hành mở rộng 25 năm

 1. Nhà thầu lắp đặt phải là Đối tác được CommScope chứng nhận thông qua CommScope PartnerPRO (CPP):
 • Hoàn tất và đăng kí hồ sơ trực tuyến tại cổng thông tin điện tử (Portal) CommScope PartnerPRO™ (CPP)
 • Mua các sản phẩm CommScope từ Nhà phân phối chính thức hoặc từ Nhà bán lẻ được ủy quyền.
 • Tham gia đánh giá hàng quý với CommScope để cùng xem xét hiệu quả kinh doanh, khách hàng tiềm năng và các hoạt động phát triển kinh doanh.
 • Hoàn tất Chương trình Đánh giá Đối tác Hàng năm của CommScope

Yêu cầu đào tạo đối với Nhà thầu lắp đặt AMP Netconnect:

 • 2 nhân viên có Chứng nhận “Lắp đặt Hệ thống Cáp, ACT 1”: SP3801 hoặc ND3801 còn hiệu lực
 • 2 nhân viên có Chứng nhận “Xác nhận và Khắc phục Sự cố Hệ thống Cáp, ACT 2”: SP3802 hoặc ND3802 còn hiệu lực
 • 1 nhân viên có Chứng nhận “Thiết kế Hệ thống Cáp, ACT 3”: SP3000 hoặc ND 3803 còn hiệu lực

Yêu cầu đào tạo đối với Nhà thầu lắp đặt Systimax:

 • 3 nhân viên có Chứng nhận “Lắp đặt và Bảo trì SYSTIMAX”: ND3361 / FC3361 còn hiệu lực
 • 1 nhân viên có Chứng nhận “Thiết kế Kỹ thuật SYSTIMAX: SP3321 còn hiệu lực
 1. Hồ sơ yêu cầu
 • Danh sách vật liệu: tất cả thiết bị thụ động trực tiếp liên quan đến hiệu suất mạng. Ví dụ các giải pháp cáp quang sẽ bao gồm cáp, cáp nhảy, ổ cắm mạng, đầu nối, thanh nối, hộp phối quang có adapter, MPO cassette, cáp MPO trunk, cáp MPO patch cord… Một số sản phẩm sẽ không nằm trong chương trình bảo hành như tủ rack, mặt face, ODF không có adapter, đầu plug đồng, khung UCP…
 • Bản vẽ hiện trạng – với bản vẽ mặt sàn, sơ đồ bố trí, sơ đồ mạng
 • Hóa đơn, Đơn đặt hàng

+ Giữa nhà thầu lắp đặt và nhà phân phối chính thức của CommScope

+ Giữa nhà thầu lắp đặt và Khách hàng đầu cuối

 • Báo cáo đo kiểm: chỉ chấp nhận file dữ liệu thô (không phải định dạng PDF), truy xuất từ các máy đo kiểm lớp 3 như Fluke DTX 1800, Agilent WireScope Pro, Psiber 4500…
 1. Yêu cầu cân chỉnh đối với thiết bị đo
 • Thiết bị đo đã được cân chỉnh chính hãng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kiểm tra cuối
 • Yêu cầu 3 loại cân chỉnh sau:

+ Cân chỉnh hàng năm của nhà sản xuất

+ Cân chỉnh P-CAL hàng tháng để khắc phục bất kì vấn đề RL xảy ra trong quá trình đo. Sử dụng thiết bị Fluke P-CAL phù hợp với thiết bị đo và phù hợp với phần mềm thực hiện đo kiểm P-CAL.

+ Tự hiệu chỉnh hàng ngày theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và tính năng tự kiểm tra được tích hợp trên thiết bị đo.

 1. Ghi chú:
 • Bảo hành phải do đối tác chính thức của CommScope đăng kí qua hệ thống CommScope PartnerPRO (CPP)
 • Email mọi chứng từ liên quan đến đề nghị bảo hành đến Kỹ sư CommScope để kiểm tra trước khi đăng kí chính thức trên CPP.
 • Tài liệu chi tiết liên quan đến quy trình đăng kí bảo hành 25 năm bao gồm

+ Thông tin về Chương trình Bảo hành Mở rộng

+ Yêu cầu đối với cáp đồng Commscope/AMP Netconnect / KRONE V9 APAC

+ Yêu cầu đo kiểm cáp quang Commscope/AMP Netconnect / KRONE V21

+ Tài liệu Bảo hành có giới hạn

+ Danh sách vật liệu đăng kí bảo hành – phiên bản 2017

+ Tài liệu Hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

+ Chương trình CPP Đối tác lắp đặt Commscope/AMP Netconnect

+ Chương trình CPP Đối tác lắp đặt Commscope/Systimax

Leave a Reply